18. jan, 2022

Brannen i Kværums Dampsag i Hokksund

Hentet fra Kongsberg Tidende onsdag 18. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no