18. jan, 2022

Stort bedrageri i Øvre Eiker

Hentet fra Kongsberg Tidende onsdag 18. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no