19. jan, 2022

Halvparten av landets papirmaskiner står

Hentet fra Kongsberg Tidende torsdag 19. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no