20. jan, 2022

Kronprins Olav og Krigsskolen til Heistadmoen

Hentet fra Kongsberg Tidendefredag 20. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no