21. jan, 2022

Wildenvey kommer til Kongsberg

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Kongsberg Tidende lørdag 21. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no