21. jan, 2022

Russlandskomite i Øvre Eiker

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 21. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no