23. jan, 2022

Herman Wildenvey leser dikt og vers på Kongsberg

Hentet fra Laagendalsposten mandag 23. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no