24. jan, 2022

Olaussen beskyldes for plaguat

Stortingsmann Eugene Olaussen bodde i Dynge i Hokksund.

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 24. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no