25. jan, 2022

Røde Kors med oppfordring til alle kvinner i Kongsberg

Hentet fra Kongsberg Dagblad onsdag 25. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no