25. jan, 2022

Influensaen herjer

Hentet fra Kongsberg Tidende onsdag 25. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no