27. jan, 2022

Kadettene kommer til Heistadmoen i dag

Hentet fra Kongsberg Tidende fredag 27. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no