28. jan, 2022

Huff - det er kaldt

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 28. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no