28. jan, 2022

Billigere melk i Drammen

Hentet fra Kongsberg Dagbladet lørdag 28. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no