28. jan, 2022

Arbeidsgiverforeningen sier opp bakertariffene

Hentet fra Kongsberg Tidende lørdag 28. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no