30. jan, 2022

Wildenvey leste dikt på Kongsberg

Hentet fra Kongsberg Tidende mandag 30. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no