1. feb, 2022

Husmorskolen i Buskerud

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 31. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no