1. feb, 2022

Influensaen i distriktet er på retur

Hentet fra Kongsberg Tidende onsdag 1. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no