1. feb, 2022

41 kalde på Sokna

Hentet fra Laagendalsposten onsdag 1. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no