1. feb, 2022

41 kalde på Sokna

Hentet fra Ringerikes Blad onsdag 1. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no