3. feb, 2022

Buskerud lensmannsbetjentforening

Hentet fra Kongsberg Tidende fredag 3. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no