4. feb, 2022

Travkjøring på Fiskumisen

Hentet fra Kongsberg Tidende lørdag 4. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no