5. feb, 2022

Drammensrennene - del 2

Hentet fra Nationen mandag 6. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no