5. feb, 2022

Travkjøringen på Fiskumisen

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 7. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no