9. feb, 2022

Torvald Lammers er død

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 9. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no