9. feb, 2022

Sørgeprosesjon for Kyrre Grepp

Hentet fra Socialdemokraten torsdag 9. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no