10. feb, 2022

Korrigering om T. Lammers

Hentet fra Kongsberg Dagblad fredag 10. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no