10. feb, 2022

Resultater fra Gustadrennet

Hentet fra Kongsberg Tidende fredag 10. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no