11. feb, 2022

Bør vi få et omreisende norsk teater

Hentet fra Kongsberg Tidende lørdag 11. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no