13. feb, 2022

Kyrre Grepp

Hentet fra Social-Demokraten mandag 13. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no