14. feb, 2022

Stor spritladning beslaglagt på Hønefoss

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 14. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no