14. feb, 2022

Buskerud skolehjem

Hentet fra Ringerikes Blad tirsdag 14. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no