17. feb, 2022

Dæhlin som forsikringsagent

Hentet fra Kongsberg Dagblad fredag 17. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no