17. feb, 2022

Tyvene venter på sin dom

Hentet fra Kongsberg Tidende fredag 17. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no