18. feb, 2022

Sevat H. Bjerkesett er død

Sevat var født i Flesberg 8. juni 1861 og giftet seg etter hvert med sin Anne. Sevat var lærer ved Bollerudskolen i en årrekke.

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 18. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no