18. feb, 2022

Marinius Skistad handlet i nødverge da han skjøt sin sønn

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 18. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no