20. feb, 2022

Marinius Skistad(haugen) tiltales ikke for å skutt sin sønn

Hentet fra mandag 20. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no