22. feb, 2022

Drammen får krematorium

Hentet fra Nationen onsdag 22. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no