23. feb, 2022

Kongsbergmarken 1922

Hentet fra Kongsberg Tidende torsdag 23. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no