24. feb, 2022

Eikerbonde mista lommebok med mye penger på marken

Det kommer mer om denne saken om en dag eller to...
Det er ikke like lett det der med å gi finnerlønn.

Hentet fra Laagendalsposten fredag 24. februar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no