14. mar, 2022

Han Engebret ansettes som sundmand

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 14. mars 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no