14. mar, 2022

Lovfestelse av 8-timersdagen

Hentet fra Hønefoss & Oplands socialdemokrat tirsdag 14. mars 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no