16. mar, 2022

Lovfestet to ukers ferie - Lempning av 8 timersdagen

Hentet fra Kongsberg Tidende torsdag 16. mars 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no