20. mar, 2022

cellulosefabrikkene sliter tungt

Hentet fra Kongsberg Tidende mandag 20. mars 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no