24. mar, 2022

Brennevinssmugling via høylass

Fra spalten; For 50 år siden.

Hentet fra DT&BB 24. mars 1972
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no