1. apr, 2022

Fra den gang det var lov

Hentet fra Ringerikes Blad lørdag 1. april 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no