3. apr, 2022

Vil det bli billigere å bygge?

Hentet fra Laagendalsposten mandag 3. april 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no