4. apr, 2022

Horsrud med skatteforslag

Hentet fra spalten; "For 50 år siden" i DT&BB 4. april 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no