5. apr, 2022

Bor det levende vesener på månen? Ja, det lurte en på 100 år siden

Hentet fra Kongsberg Tidende onsdag 5. april 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no