5. apr, 2022

Innskrenkninger ved Kongsberg Våpenfabrikk

Hentet fra Kongsberg Dagblad onsdag 5. april 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no