6. apr, 2022

Stemmerettsalderen senkes til 23 år

Hentet fra Hønefoss- og Oplands Socialdemokrat torsdag 6. april 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no